Jouw Hulp = Hard Nodig

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van een (tennis)vereniging. In de praktijk blijkt het werven van nieuwe vrijwilligers voor veel verenigingen geen eenvoudige klus. Dat geldt ook voor Ten Woude. Wij blijven doorlopend nieuwe mensen aantrekken. Vele handen maken immers licht werk!

Waarom vrijwilliger worden?

Het is misschien een open deur, maar het is toch leuk en gezellig om op de vereniging bezig te zijn?! Voor nieuwe leden blijkt het ook telkens weer een manier om met anderen in contact te komen en maatjes voor op de baan te vinden. Daarnaast kunnen we jouw hulp gewoon goed gebruiken!

Samen zorgen we ervoor dat de vereniging lekker draait en dat mensen plezier hebben, jong en oud! Het samen sporten en de bijbehorende gezelligheid scheppen een goede sfeer waarin de bijdrage van vrijwilligers zeer gewaardeerd wordt.

Vrijwilliger van het jaar

Het bestuur organiseert elk jaar een gezellige avond of middag specifiek voor de ca. 100 vrijwilligers die in de verschillende commissies zitten. Tijdens deze samenkomst wordt de ‘Vrijwillig(st)er van het jaar’ gekozen.

Vrijwilligers van het jaar 2015: Geerco Pen en Gretha de Ruiter
Vrijwilligers van het jaar 2016: Werner Bosman en Monique Heidstra
Vrijwilligers van het jaar 2017: Bert Rijpkema en Marleen Blacquière

Leden van verdienste

Er zijn enkele leden die al vele jaren ontzettend veel werk verzetten voor de vereniging. Op 28 maart 2017 zijn Jannie Lageveen en Siebe Homminga door de ALV benoemt tot ‘lid van verdienste’.

Jannie Lageveen en Siebe Homminga benoemt als leden van verdienste

Vacatures

Op dit moment hebben we verschillende vacatures open staan. Een overzicht hiervan vind je op de pagina Vacatures.