Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wanneer een lid van een vereniging te maken krijgt met seksuele intimidatie of zich op een andere manier onveilig voelt, is het belangrijk te weten waar hij of zij terecht kan voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor.

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer iemand zich onveilig voelt kan dit veel emoties en vragen oproepen. Ook bij mensen die niet direct slachtoffer maar getuigen zijn. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk, maar het kan prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te geven. Daarom heeft NOC*NSF een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs aangesteld op wie iedereen die lid is van een sportvereniging gratis een beroep kan doen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Hoe kan ik iemand bereiken?

Heb je behoefte aan een gesprek neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de KNLTB of met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.