De Statuten van HTV Ten Woude bevatten de basisregels voor onze vereniging. In het Huishoudelijk Reglement is een set regels en richtlijnen vastgesteld, als aanvulling op de notarieel vastgelegde Statuten. Beide documenten zijn onderstaand te raadplegen: