In oktober 2013 is voor het eerst een ballonhal neergezet op de gravelbanen 7 en 8 van Ten Woude. Dit betekent dat ook in de winterperiode overdekt kan worden getennist op ons park. De ballonhal zal blijven staan tot medio maart. Daarna wordt de ballonhal weer afgebroken om vervolgens in oktober weer te worden opgebouwd.

Uitgangspunten voor gebruik en exploitatie van de ballonhal

  • We gaan uit van een winterperiode van eind oktober tot half maart.
  • We gaan ervan uit dat de ballonhal voor een belangrijk deel voor de lessen gebruikt gaat worden. Dit zal met name op werkdagen zijn; tussen 15.00 en 21.00 uur.
  • Op vrijdagavond en op zondagochtend is er in de ballonhal een onderlinge competitie (waar alle volwassen leden van Ten Woude zich voor kunnen opgeven).
  • We maken onderscheid tussen vaste verhuur en losse uren.
  • We willen leden en niet-leden de mogelijkheid geven om een vaste baan te huren. Vaste baanhuur leden: 250,00 per baan / Vaste baanhuur niet-leden: 320,00 per baan / Losse baanhuur: 15,00 per uur per baan.
  • De overige uren kunnen verhuurd worden aan leden, niet-leden, andere verenigingen en scholen voor losse uren en kunnen daarnaast gebruikt worden voor toernooitjes, competities etc.
  • Indien de ballonhal niet verhuurd wordt (verwachte bezetting is 50%) kunnen leden van onze vereniging gratis spelen in de hal.

Als je op een vast tijdstip een baan in de ballonhal huurt, weet je zeker dat deze baan altijd voor jou op het specifieke tijdstip beschikbaar is.

De verwachting is dat in de ballonhal overdag en in het weekend bijna altijd vrij gespeeld kan worden. ‘s Avonds door de week tot 21.00 uur zal de ballonhal vrijwel altijd gebruikt worden voor lessen en dan is er dus geen vrij tennis mogelijk.