Met ingang van deze datum meld ik mij / mijn kind aan als lid van HTV Ten Woude
Indien je tennislessen wilt gaan volgen, kan je dit kenbaar maken door te mailen naar Tennisschool Heerenveen via training@tenwoude.nl.
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 10.49MB
Upload hier een recente pasfoto van (minimaal) 300 bij 400 pixels. Zonder pasfoto kan er geen aanmelding plaatsvinden bij de KNLTB voor een KNLTB-ledenpas.
Vink aan wat voor jou of jouw kind van toepassing is. Nieuwe seniorenleden zijn entreegeld verschuldigd à € 20,00. Indien je later in het jaar lid wordt, geldt er een gereduceerd tarief. Alle tarieven vind je terug op onze website.
Doorlopende machtiging SEPA | Je machtigt hierbij HTV Ten Woude om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de jaarlijks verschuldigde contributie. De incasso zal op of omstreeks 25 januari van elk jaar plaatsvinden. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Ten Woude verwacht van haar leden dat ze actief zijn en betrokkenheid tonen. Een actieve inzet van jou en andere leden is ontzettend belangrijk om de vereniging goed draaiende te houden. We houden met elkaar de vereniging b(l)oeiend! Het is tevens een leuke manier om mensen binnen de vereniging te leren kennen!
Er wordt contact met je opgenomen over de invulling van het vrijwilligerswerk.
Wil je iets aan ons kwijt? Dat kan hier! 🙂