Bestuur Ten Woude

Het bestuur van HTV Ten Woude is een vrijwilligersbestuur. Ieder bestuurslid is in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en delegeert een aantal verantwoordelijkheden aan de verschillende (zelfsturende) commissies. Dit is een uitvloeisel van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur van Ten Woude bestaat uit:

Tim Berger, voorzitter

Tim Berger, voorzitter

monique-heidstra-penningmeester

Monique Heidstra, penningmeester (interim)

ton-vanhooijdonk-coordinator-communicatie-sponsoring

Ton van Hooijdonk, Coördinator Communicatie en Sponsoring

  • Vacature: Secretaris
  • Vacature: Coördinator Infrastructuur en Facilitaire Zaken
  • Vacature: Coördinator Technische Zaken

Naast de bestuursfunctie worden de bestuursleden belast met de schakelfunctie tussen commissies en bestuur. Hiermee moet de verbinding tussen verenigingsbeleid en uitvoering worden zeker gesteld. De commissies werken met een eigen jaarplan en een bijbehorend budget. Binnen de kaders die hiermee worden aangegeven zijn de commissies volledig zelfsturend.

Contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar bestuur@tenwoude.nl.

Notulen Algemene Ledenvergaderingen

Financiële stukken

Jaarverslagen commissies

2017

2016